. .

.
Juli 2022: deze website is al enkele jaren niet meer geactualiseerd en wordt binnenkort opgeheven. Alle artikelen blijven bewaard en zijn op te vragen via Hogrefe Uitgevers.


De SON-tests zijn algemeen toepasbare intelligentietests waarbij het gebruik van gesproken of geschreven taal niet noodzakelijk is.
.
Discussie m.b.t. SON-R, WISC, WAIS, NIO, allochtonen, etc.

.

Dr. P.J. Tellegen (Universiteit Groningen) Dr. J.A. Laros (Universiteit Brasilia, Brazilië)


.
T&T develops, analyses and evaluates psychological tests


The SON-tests are individual intelligence tests for general application which do not require the use of spoken or written language.
.
Discussion of the SON-R tests
.

Dr. P.J. Tellegen (University Groningen, Holland) Dr. J.A. Laros (University of Brasilia, Brazil)


.
T&T entwickelt, analysiert und evaluiert psychologische Tests


Die SON-Tests sind Individualtests zur Messung der Intelligenz in allen Anwendungsbereichen, bei deren Durchführung keine schriftlichen oder verbalen Äußerungen notwendig sind.
Diskussion der SON-R Tests
.

Dr. P.J. Tellegen (Universität Groningen, Holland) Dr. J.A. Laros (Universität Brasilia, Brazilien)

By clicking on one of the flags you'll be linked to the pages in Dutch, English or German.
. .
If you'd like to see these pages in a language other than Dutch, English or German, you may try the translation module you'll find at the bottom of the English-section homepage.