Deze brief is ook te downloaden als Word document: klik.

E-mail correspondentie
tussen Peter Tellegen, Rijksuniversiteit Groningen,
en
een stafmedewerker van de COTAN
(14 december 2007)

Naar aanleiding van bezwaren van de directeur van het NIP tegen openbaarmaking van de correspondentie is deze geanonimiseerd.Vraag Tellegen

Beste
.....,

Kun je me ook laten weten vanaf wanneer door het NIP en/of COTAN naar buiten wordt gebracht dat cliënten desgevraagd recht hebben op een kopie van het testmateriaal. Is daarover voor het novembernummer wel eens wat in De Psycholoog gepubliceerd. Wisten de NIP-leden toen ze de nieuwe beroepscode goedkeurden eigenlijk wel dat aan de wijziging deze conclusie werd verbonden?

Gezien het belang van de zaak zal ik het op prijs stellen als je me zo
spoedig mogelijk kunt antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Peter Tellegen
Antwoord COTAN

Beste Peter,

De Beroepscode 2007 is ingegaan per 01 april 2007. Vanaf dat moment is er bij vragen van psychologen over dit onderwerp voorgelicht over de betekenis van de wijzigingen. Vanaf mei 2007 staat er een stuk op de website van de COTAN over dit onderwerp, onder de rubriek Actueel. Voor zover bij mij bekend is er nog niet eerder expliciet in De Psycholoog over dit onderwerp gepubliceerd, maar mijn collega
....., vanaf het begin af aan bij dit dossier betrokken weet dat het beste.
Ik ben er niet bij geweest toen de nieuwe Code aan de Ledenraad en het bestuur is voorgelegd. Ook dit traject is door mijn collega begeleid. Wat er al dan niet expliciet is besproken weet ik dus niet precies.
Mijn ervaring met de bestuursleden is dat een kritische noot zelden onbesproken blijft...
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe versie van de AST-NIP. Zodra deze een definitieve vorm heeft aangenomen wordt deze aan het bestuur voorgelegd. Over de exacte tijdsspanne durf ik geen uitspraken te doen.

Met vriendelijke groet,

.....
Herhaalde vraag Tellegen

Beste
.....,

Bedankt voor de snelle reactie. Ik heb de informatie van de COTAN gelezen maar in dat stuk wordt niet de conclusie getrokken dat kopieën van testmateriaal mogen worden verstrekt. De algemene informatie van het CBP geeft ook tal van aanknopingspunten waarom dat in dit geval kan worden geweigerd. Ik stuur je het hier toe.

Mijn vraag blijft toch vanaf welk moment jullie het standpunt naar buiten brengen dat op grond van de gewijzigde beroepscode het sturen van kopieën van het testmateriaal noodzakelijk is.

Met vriendelijke groet,

Peter Tellegen
Antwoord COTAN

Beste Peter,

Dank voor het opsturen van dit document. Eerlijk gezegd ziet dit er nogal algemeen uit. Naar aanleiding van diverse bijeenkomsten tussen medewerkers van het NIP/de RABEZ en het CBP zijn specifieke vragen omtrent deze kwestie beantwoord door het CBP. Zoals ik al eerder heb uitgelegd is deze kwestie zeer zorgvuldig uitgezocht door mijn collega
..... en haar voorganger ...... Aan algemene stukken in deze hebben we dus denk ik niets. Desalniettemin zal ik het in de werkgroep naar voren brengen.

Met vriendelijke groet,

.....
Stafmedewerker COTAN
Nogmaals herhaalde vraag Tellegen

Beste
.....,

Het is inderdaad een algemeen document maar tot nu toe heb ik niet de specifieke uitspraken van het CBP in deze kwestie kunnen vinden. Vandaar dat ik geïnteresseerd was eerdere publicaties hierover in "De Psycholoog".
Ik zou nog wel graag een duidelijk antwoord hebben op de concrete vraag vanaf wanneer de COTAN/NIP aan psychologen en cliënten bekend maakt dat zij recht hebben op een kopie van het testmateriaal.

Ik hoop ook op deze vraag een antwoord te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Peter Tellegen
Conclusie COTAN


Peter,

Het is dus per 01 april al naar buiten gebracht in het kader van de Beroepscode 2007. Iedereen die kan lezen heeft dit kunnen zien en begrijpen.
Nogmaals: we kunnen pas officiële documenten naar buiten sturen als ze klaar zijn. De Beroepscode is zodra hij af was en goedgekeurd was opgestuurd, er is zelfs een heel symposium aan gewijd. De AST-NIP is nog niet klaar. Ik kan dus niets met deze vraag en het heeft geen zin hem nog een keer te stellen. Er wordt aan gewerkt zoals je neem ik aan wel kan begrijpen.

Met vriendelijke groet,

.....
Conclusie Tellegen

Beste
.....,

We praten geloof ik inderdaad langs elkaar heen. Ik neem echter aan dat je het met me eens zult zijn dat weinig mensen uit de informatie in het stukje van de COTAN op de website waaraan je refereert, de conclusie zullen trekken dat zij verplicht zijn kopieën van de test ter beschikking te stellen en ten tweede dat hierbij voorbijgegaan kan worden aan het auteursrecht en de koopovereenkomst die gesloten is met de uitgever.

Met vriendelijke groet,

Peter Tellegen
to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests