Deze nieuwsbrief is ook te downloaden als Word document: klik.

Nieuwsbrief # 1217 januari 2008

redactie: Peter Tellegen

Heymans Instituut
Rijksuniversiteit Groningen

Geachte lezer,

In de vorige Nieuwsbrief is aandacht besteed aan de brief die namens de auteurs van de SON-tests aan het NIP is verzonden. Hierbij werd het NIP dringend verzocht het standpunt te verlaten dat psychologen op verzoek kopieën van het testmateriaal aan cliënten ter beschikking zouden moeten stellen.

Vandaag heeft het NIP op onze brief gereageerd. Belangrijke punten uit de reactie van het NIP zijn de volgende:

  • De door ons uitgesproken zorgen zijn, naast recente publiciteit, aanleiding voor het NIP om deze problematiek nader te bezien.
  • Het NIP gaat opnieuw in overleg met het CBP om te zien hoe recht kan worden gedaan zowel aan het informatierecht als aan de professionele belangen van psychologen en aan de intellectuele eigendomsrechten.
  • In de tussentijd zal het NIP psychologen adviseren om in geval wel de antwoorden in kopie toe te sturen, maar mee te delen dat de testvragen alleen bij de psycholoog kunnen worden ingezien.
  • Informatie over dit advies, met een toelichting, zal het NIP deze week plaatsen op www.cotan.nl. In het februarinummer van De Psycholoog komt een kort artikel van Peter Tellegen dat eerder als reactie op het stuk van Wim Hofstee is ingezonden. Het NIP zal hierbij een verwijzing plaatsen naar het standpunt dat nu wordt ingenomen.
  • Het NIP wil met een eventuele wijziging van de Beroepscode wachten tot het overleg met het CBP tot meer duidelijkheid heeft geleid.


De brief die aan het NIP is verstuurd, en de reactie hierop van het NIP, kunt u integraal lezen op de website van Tests & Test-research in de rubriek “Tests op straat”.

Het NIP is voornemens om in De Psycholoog van maart 2008 een uitgebreide bijdrage te publiceren over deze problematiek. Wellicht is dat een goede gelegenheid om ook van onze kant daar nog eens nader op in te gaan. Het belangrijkste op dit moment is echter dat we hebben bereikt dat psychologen niet meer wordt voorgehouden dat zij verplicht zijn kopieën van het testmateriaal ter beschikking te stellen.

Tests horen niet “op straat” en het is goed dat ze nu weer in de kast gaan.


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests