Deze nieuwsbrief is ook te downloaden als Word document: klik.

Nieuwsbrief # 1329 april 2011

redactie: Peter Tellegen

Heymans Instituut
Rijksuniversiteit Groningen

Geachte lezer,

Al enkele jaren is de Nieuwsbrief niet verschenen. Dat is jammer maar onze aandacht ging volledig uit naar de nieuwe versie van de SON, die eerder wel als de SON-E 6-60 is aangekondigd. Het is de SON-R 6-40 geworden en de test verschijnt 1 september 2011 bij Hogrefe Uitgevers in Amsterdam.
Het hoofdstuk “Normering” ligt momenteel ter beoordeling bij de COTAN. Medio mei zullen zij hun oordeel bekend maken en wij hebben weinig twijfel dat de normen zullen worden goedgekeurd. Op grond van overleg tussen de COTAN, de REC en de RVC-VO kan de SON-R 6-40 dan vanaf 1 september ook gebruikt worden in het kader van indicatiestelling.

Een overzicht van de samenstelling, normering, betrouwbaarheid en validiteit van de SON-R 6-40 kunt u vinden in het artikel “De SON-R 6-40: stand van zaken”.

Enkele belangrijke kenmerken van de SON-R 6-40:

  • de test bestaat uit vier onderdelen van de SON-R 5,5-17 (Analogieën, Mozaïeken, Categorieën en Patronen),
  • het aantal items is uitgebreid waardoor de test beter differentieert, vooral bij personen die zwak presteren,
  • door de adaptieve afnameprocedure blijft de afnameduur beperkt tot één uur,
  • de subtest Categorieën is geheel vernieuwd en minder cultuur afhankelijk gemaakt,
  • de SON-R 6-40 is genormeerd op een representatieve Nederlands/Duitse steekproef van 1933 personen in de leeftijd van 6 tot 40 jaar,
  • het IQ wordt weergegeven als standaard IQ en de subtests - net als bij de SON-R 2,5-7 - met een gemiddelde van10 en standaarddeviatie 3,
  • de betrouwbaarheid van het SON-IQ is .95 en de generaliseerbaarheid (van belang om uitspraken over het intelligentieniveau te kunnen doen) is .78. De stabiliteit van het IQ bij een interval van vier maanden is .93. De betrouwbaarheid van de subtests is gemiddeld .87,
  • uit validiteitsonderzoek met andere intelligentietests blijken de volgende correlaties met het totaal IQ: WISC-III/IV .75 (N=71); WAIS-III .83 (N=50); WNV .78 (N=123); NIO .77 (N=74),
  • de predictieve validiteit blijkt onder meer uit de sterke relatie met onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs (eta=.69).

De handleiding verschijnt in drie delen: Verantwoording, Instructies, Normtabellen. Wie de testset van SON-R 6-40 (standaard inclusief het computerprogramma) voor 1 juli bestelt ontvangt de complete handleiding gratis (bestelpagina van Hogrefe).

Op www.testresearch.nl en op www.hogrefe.nl zal de komende tijd regelmatig informatie verschijnen over de nieuwe test.

Op de website van Hogrefe staat sinds enige tijd ook een rubriek FAQ met vragen over de SON en een lijst met adressen van psychologen en pedagogen die de SON-tests kunnen afnemen.

Zodra de COTAN-beoordeling van de normering van de SON-R 6-40 bekend is zullen we dit in de volgende Nieuwsbrief laten weten.


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests