Deze nieuwsbrief is ook te downloaden als Word document: klik.

Nieuwsbrief # 2

27 april 2004

redactie: Peter Tellegen


===================================================================

In deze nieuwsbrief informatie over de NIO, Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (auteurs: Henk van Dijk en Peter Tellegen)

De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs niveau is een test die gebruikt kan worden voor advisering van leerlingen in groep 8 basisonderwijs tot en met de derde klas van het voortgezet onderwijs. De test verschijnt dit najaar bij Boom test uitgevers te Amsterdam
(www.boomtestuitgevers.nl). De NIO die zowel individueel als klassikaal kan worden afgenomen, kan een alternatief zijn voor de Cito-eindtoets, Givo, ISI en NDT.

Enkele kenmerken zijn:
- zes subtests, m.b.t. verbale vaardigheid, rekenvaardigheid en ruimtelijk inzicht,
- afnameduur 2 uur, inclusief instructies,
- kan met optisch leesapparaat of met een mal worden gescoord,
- normering en uitwerking m.b.v. Windows-computerprogramma,
- uitkomsten worden op individueel niveau en op groepsniveau gepresenteerd,
- normering per leerjaar en maand van afname,
- intelligentie-index voor populatie met gemiddelde 100 en standaard deviatie 15,
- per onderwijsniveau (van PRO tot VWO) worden scores op stanine-schaal weergegeven,
- betrouwbaarheid totaalscore is .95; subtests gemiddeld .84,
- stabiliteit totaalscore met tussenpoos 2 jaar en 8 maanden is .88,
- samenhang met onderwijsniveau in klas 1, 2 en 3 van voortgezet onderwijs gemiddeld .80,
- goede discriminatie bij leerlingen die in vervolgklas 'opstromen' of 'afstromen',
- correlatie met advies basisschool en gewenst niveau door ouders is .75,
- correlaties met Cito-entreetoets en Cito-eindtoets gemiddeld .79,
- in homogene VSO-groep is correlatie met WISC-R .69,
- de correlatie met de DAT'83 bij leerlingen van hoger niveau VO is .74.

De NIO is aan de COTAN aangeboden ter beoordeling. De auteurs verwachten dat begin juni bekend zal zijn of de test voldoet aan de criteria van de RVC-VO.

Een uitgebreide samenvatting van de Handleiding en Verantwoording van de NIO is als word-document beschikbaar. Klik hier om het document te openen: www.testresearch.nl/nio/nioverkort.doc

===================================================================


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests