Deze nieuwsbrief is ook te downloaden als Word document: klik.

Nieuwsbrief # 6

===================================================================
27 oktober 2004

redactie: Peter Tellegen

===================================================================

Geachte lezer,

De komende maanden zullen handleidingen verschijnen van drie belangrijke intelligentietests, de NIO, de WAIS-III en de WISC-III.
Op de website van Tests & Test-research wordt daar middels enkele artikelen aandacht aan besteed.

===================================================================

De NIO

Van de handleiding van de NIO staat al geruime tijd op de site van Tests & Test-research een uitgebreide samenvatting.
Maandag 1 november komt de Handleiding en Verantwoording van de drukker.
De uitgave van de test is daarmee vrijwel compleet. De testboekjes, het instructieboek en de antwoordformulieren zijn al in gebruik.
De eerste versie van het computerprogramma is een paar weken geleden verschenen.

Wat nog ontbreekt is de mogelijkheid om de formulieren met een optisch leesapparaat te verwerken. Naar verwachting komt deze mogelijkheid in de loop van november beschikbaar. In het artikel "NIO, de stand van zaken" wordt hier op ingegaan.

De WAIS-III

Van de WAIS-III komen binnenkort de langverwachte nieuwe normen uit.
Eveneens zal in november 2004 een Technisch Rapport Hernormering verschijnen.
Op 30 november wordt een WAIS-III NL-symposium gehouden.

Harcourt Test Publishers heeft aan de gebruikers enige informatie over de nieuwe normering toegestuurd. Het lijkt erop dat tot de leeftijd van 65 jaar de samenstelling van de normgroep sterk is verbeterd maar dat voor de leeftijden daarna de noodzakelijke aanpassingen achterwege zijn gebleven.
Indien deze analyse juist is dan zou Harcourt deze gebreken snel moeten verhelpen zodat er dan weer een individuele intelligentietest voor volwassen is met goede normen.

Het is merkwaardig dat de normgroep is aangevuld maar dat de omvang kleiner is geworden. Het ziet ernaar uit dat een paar honderd personen uit de oorspronkelijke normgroep zijn verwijderd.
Het is in ieder geval verstandig om met aanschaf van de test te wachten tot een goede beoordeling van de test plaats heeft kunnen vinden, en tot zonodig enkele gebreken zijn hersteld.

In het artikel "Normering van de WAIS-III wordt ingrijpend herzien" wordt een vergelijking gemaakt tussen de oorspronkelijke en de nieuwe normgroep.

De WISC-III

Van de WISC-III zal volgens de aankondiging van Harcourt Europe binnenkort ook een nieuwe Handleiding uitkomen.
Maar terwijl de normering van de WAIS-III is aangepakt, heeft de Harcourt Europe besloten om samen met de oorspronkelijke auteurs van de Nederlandstalige bewerking een geheel nieuwe Handleiding en Verantwoording uit te brengen waarbij de niet- representatieve normering bij het oude is gelaten.
Nu de basis onvoldoende blijft zijn de overige verbeteringen in feite verspilde moeite. Voor een test met de functie van de WISC-III zijn goede normen essentieel.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de gegevens waarop de normering is gebaseerd niet meer traceerbaar zijn. De commissie van deskundigen die door het NDC was ingesteld, kreeg vorig jaar geen gelegenheid om de gevraagde datasets te bekijken.

Nadat de projectleider van de WISC-III herziening op non-actief was gesteld, zijn door het NDC pogingen ondernomen om tot een goede normering te komen, uitgaande van de oorspronkelijke scoreformulieren. Het voorstel is echter niet door Harcourt aanvaard.

Meer over deze oude normen in een nieuw jasje, en hoe het allemaal zo gekomen is,
in het artikel "Representatieve normen voor de WISC-III zijn van de baan."


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests