Deze nieuwsbrief is ook te downloaden als Word document: klik.

Nieuwsbrief # 7

===================================================================
5 november 2004

redactie: Peter Tellegen

===================================================================

In deze nieuwsbrief informatie over ervaringen van lezers met het terugzenden van de WISC-III, een aanvulling op het vorige artikel over de nieuwe normen van de WAIS-III, en commentaar op de maatregelen die de COTAN neemt om advies en beoordeling te scheiden.

===================================================================
Terugzenden van de WISC-III

Verschillende lezers hebben hun ervaringen gemailed over het terugzenden van de WISC-III naar de distributeur. Deze ervaringen varieerden van zeer positief (binnen enkele weken het geld van 14 WISC-III's volledig teruggehad) tot zeer negatief (schandalig dat de test niet werd ingenomen omdat deze was gebruikt). Inmiddels heeft Boom test uitgevers laten weten dat zij wel bereid is gebruikte WISC-III's in te nemen en te vergoeden. Op Boom's website wordt hierover binnenkort meer informatie gegeven. Aan het artikel "Hoe en naar wie retourneer ik de WISC-III" is een stuk toegevoegd waarin een en ander meer uitgebreid is beschreven.

Wie heeft nog WISC-RN testsets over?

Psychologen die de WISC-III niet (meer) willen gebruiken lopen tegen het probleem op dat het materiaal van de WISC-RN bij Harcourt Test Publishers niet meer verkrijgbaar is. Als er lezers zijn die dit testmateriaal niet meer gebruiken dan kunnen ze ons dat laten weten. Een collega die twee sets nodig heeft zou daarmee zeer zijn geholpen.

De nieuwe normering van de WAIS-III

In het artikel dat vorige maand over de nieuwe normering van de WAIS-III is gepubliceerd (Normering van de WAIS-III wordt ingrijpend herzien) werd aangegeven dat het opleidingsniveau in de aangepaste steekproef vanaf 65 jaar, veel te hoog is. Harcourt beschikte voor deze leeftijd echter niet over CBS-gegevens. Deze gegevens blijken wel aanwezig in de Handleiding van de GIT-2 die binnenkort verschijnt (Luteijn & Barelds, 2004). Het percentage hoger opgeleide ouderen is in de nieuwe WAIS-III normgroep gelijk aan 39% terwijl dit percentage in de bevolking van 65-86 jaar gelijk is aan 15%. Dit betekent dat in deze leeftijdsrange de IQ-scores van de WAIS-III gemiddeld 3-4 punten te laag uitvallen en dat de betrouwbaarheid terugloopt van .96 naar .89.
Het zou bijzonder jammer zijn als de test met een dergelijk groot kwaliteitsverlies op de markt wordt gebracht. Een mogelijkheid om de test toch op korte termijn uit te brengen, is een beperking van de normering tot 65 jaar. Om meerdere redenen is hiervoor iets te zeggen.
In het artikel "Herziene normering WAIS-III in strijd met CBS-gegevens" wordt dit toegelicht.
Het is nog niet bekend of Harcourt deze maand de normering in de huidige vorm zal uitbrengen of dat toch eerst verbeteringen zullen worden uitgevoerd.

Onze COTAN en de scheiding tussen advies en beoordeling

De COTAN is onlangs in een notitie ingegaan op de wijze waarop een adviserende functie van COTAN-leden gescheiden dient te zijn van een beoordelende positie. In een kort commentaar geven wij aan dat er voor het bewaren van de onafhankelijkheid meer nodig is dan het uitgangspunt dat de posities als adviseur m.b.t. een test en als beoordelaar van deze test, onverenigbaar zijn.


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests