Problemen met de NDT Problemen met de NDT SPAM van de NDT auteurs SPAM van de NDT auteurs Kwaliteit NDT ter discussie Kwaliteit NDT ter discussie .


Deze brief werd eerder per e-mail verzonden als Nieuwsbericht nummer 6.

SPAM van de NDT auteurs

Groningen, 2 mei 2005


Geachte lezer,


Op 1 maart van dit jaar hebben wij Nieuwsbrief # 9 van Tests & Test-research verstuurd. Door problemen met de ingebruikname van een nieuwe mail-server werden alle bijna duizend mail-adressen met het bericht meegezonden. Dezelfde dag is de Nieuwsbrief opnieuw verstuurd. Nu vanzelfsprekend zonder weergave van de adressen. In dit tweede bericht werd van het ongelukkige voorval als volgt melding gemaakt:

"Vanochtend lukte dit [het verzenden] wel, helaas zijn alle adressen van de lezers meegestuurd. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Onze welgemeende excuses hiervoor.

Wij dachten dat wij erop konden vertrouwen dat deze informatie die onbedoeld was rondgestuurd, niet misbruikt zou worden. Tot onze verbijstering blijkt echter dat door prof. dr. Leo van der Kamp, hoogleraar aan de universiteit van Leiden, het hele adressenbestand van Tests & Test-research is gebruikt om afgelopen woensdag 27 april aan alle lezers een e-mail toe te sturen met betrekking tot de NDT (Nederlandse Differentiatie Testserie). 
Deze e-mail is verstuurd namens de auteurs van de NDT, Willem van Hoorn, Leo van der Kamp en Wim den Brinker.

De mail is de eerste in een reeks te versturen electronische NDT-MEDEDELINGEN en heeft de volgende aanhef:

"Aan de ontvangers van de NDT-Nieuwsbrief nr. 5 en de lezers van nieuwsbrief nr. 9 van Tests & Test-research d.d. 25 februari 2005 (Dr. P. Tellegen, Universiteit Groningen)."

Hieruit zou de lezer kunnen opmaken dat het op deze wijze verzenden van de NDT-mededeling met onze instemming is gebeurd en dat de NDT-auteurs uw adres van onshebben gekregen.Dit is echter niet het geval.
Vanzelfsprekend wordt door ons uw adres niet aan anderen ter beschikking gesteld.
Er is ook geen verzoek geweest van de kant van de NDT-auteurs om in de Nieuwsbrief van Test-research te mogen reageren op onze kritische opmerkingen over de NDT. Dat de auteurs nu gebruik hebben gemaakt van een adressenbestand waarvan zij wisten dat zij daar onbedoeld kennis van hadden genomen, is niet fatsoenlijk.

Wat verder kwalijk is, en wellicht het meest verontrustend voor degenen die de NDT-mededeling hebben ontvangen, is het feit dat opnieuw het hele adressenbestand van de lezers van Test-research met het bericht werd meegezonden.

Een lezer heeft dit in een reactie aan Van der Kamp als volgt kenbaar gemaakt:

"DRINGEND VERZOEK om mailadressen niet in dergelijke lange lijsten en voor elke idioot te misbruiken wijze zichtbaar te laten zijn!!!!!
In deze tijd van SPAMTERREUR acht ik het zeer verwerpelijk dat op de door u gekozen wijze mijn en vele andere mailadressen zichtbaar verstuurd worden."

Een andere lezer stuurde aan een groot aantal mede-geadresseeerden de volgende mail:

"Aan alle vrienden van NDT:

Uw mailadres heb ik gratis en voor niets gekregen van de heren Willem van Hoorn, Leo van der Kamp en Wim den Brinker. In hun ijver van alles uit te leggen over de Nederlandse Differentiatie Testserie hebben ze bijna 1000 mensen gemaild, onder wie U en mij.

Op de inhoud van de mail zal ik niet in gaan; daar heb ik geen verstand van. Wat ik wel weet is dat het ongelooflijk stom is om alle mailadressen open en bloot aan iedereen te versturen. U en ik zijn geen spammers natuurlijk, maar ik kon het toch niet laten voor één keertje een bericht aan bijna 1000 mensen te sturen. Dat geeft een gevoel van macht. Overigens hoeft maar één van ons via zijn of haar computerachterdeurtje een hackertje binnen te krijgen en de adressen liggen echt op straat.

We moeten de NDT-auteurs duidelijk laten weten dat we hier niet van gediend zijn. Ik stel voor dat we morgenavond klokke acht allen luid 'boe' roepen. Misschien dat ze het in het verre Leiden horen en dat ze zich zullen schamen."

De wijze waarop de auteurs van de NDT gebruik hebben gemaakt van ons adressenbestand is onrechtmatig en in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de anti-SPAM wetgeving.
Indien mocht blijken dat opnieuw misbruik wordt gemaakt van de adresgegevens, dan zullen we hiertegen juridische stappen ondernemen.

Op een ander moment zullen we ingaan op de reactie van Van Hoorn, Van der Kamp en Den Brinker op onze kritiek op de NDT.


Met vriendelijke groet,

Peter Tellegen


Tests & Test-research


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests