NIO Handleiding en Verantwoording NIO Handleiding en Verantwoording De NIO en de Givo De NIO en de Givo COTAN-beoordeling COTAN-beoordeling Voorbeelden van Formulieren Voorbeelden van Formulieren
NIO: de stand van zaken NIO: de stand van zaken Handleiding NIO computerprogramma Handleiding NIO computerprogramma De NIO en schoolkeuze De NIO en schoolkeuze

De NIO wordt uitgegeven door Boom testuitgevers te Amsterdam.
De test in november 2004 verschenen.

NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau

Voorbeelden van Formulieren


H. van Dijk & P.J. Tellegen

Een uitgebreide samenvatting van de Handleiding en Verantwoording van de NIO is als Word-document beschikbaar. Klik hier om het document te openen.

Hieronder staan voorbeelden van:

  • de voorkant van het Antwoordformulier
  • de achterkant van het Antwoordformulier
  • een Scoreformulier
  • een Groepsoverzicht


de voorkant van het Antwoordformulier


de achterkant van het Antwoordformulier


voorbeeld van een Scoreformulier


voorbeeld van een Groepsoverzicht


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests