NIO Handleiding en Verantwoording NIO Handleiding en Verantwoording De NIO en de Givo De NIO en de Givo COTAN-beoordeling COTAN-beoordeling Voorbeelden van Formulieren Voorbeelden van Formulieren
NIO: de stand van zaken NIO: de stand van zaken Handleiding NIO computerprogramma Handleiding NIO computerprogramma De NIO en schoolkeuze De NIO en schoolkeuze


De NIO en de Givo

De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau
en de
Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs

Peter Tellegen

Persoonlijkheids- en Differentiële Psychologie, RuG

26 april 2004

De NIO is een nieuwe test die in het najaar van 2004 zal verschijnen bij Boom test uitgevers. Deze test, die is ontwikkeld door Henk van Dijk en Peter Tellegen, auteurs van de GIVO, is bedoeld voor advisering met betrekking tot de schoolkeuze van leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs tot en met leerlingen van klas 3 in het Voortgezet Onderwijs. In dit opzicht is de NIO een alternatief voor de GIVO, de CITO-eindtoets en de NDT.

De NIO is, evenals de GIVO, gebaseerd op de GALO en kan beschouwd worden als opvolger van de GIVO. De GIVO blijft echter bestaan en zal ook de komende jaren worden uitgegeven door Harcourt Test Publishers (de nieuwe naam van Swets Test Publishers).

Belangrijke verschillen tussen de NIO en de GIVO zijn de volgende:

  • De subtests Synoniemen en Tekens Invullen zijn gemakkelijker gemaakt waardoor de NIO beter geschikt is voor leerlingen van groep 8, leerlingen van het Speciaal Onderwijs en leerlingen aan de onderkant van het VMBO.

  • Het onderdeel Figuren Intekenen is vervallen. Dit onderdeel bleek niet bij te dragen aan de predictieve validiteit. De afnameduur van de NIO is daardoor korter en dit onderdeel hoeft nu niet meer naderhand handmatig gescoord te worden.

  • Er wordt bij de NIO een onderscheid gemaakt tussen twee factoren (verbaal en symbolisch) in plaats van tussen drie factoren (verbaal, rekenkundig en ruimtelijk).

  • De normen voor groep 8 zijn bij de GIVO door extrapolatie verkregen en de normering is beperkt tot de tweede helft van het schooljaar in groep 8. De normen van de NIO zijn voor groep 8 gebaseerd op ruim 7.000 leerlingen. De NIO kan in groep 8 al vanaf september worden afgenomen.

  • De normgegevens van de NIO zijn de afgelopen paar jaar verzameld bij in totaal meer dan 22.000 leerlingen van groep 8 en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs.

  • De adviezen zijn bij de NIO gebaseerd op de nieuwe indeling van het VMBO en ook geschikt voor indicatiestelling voor PRO en LWOO.

  • Het computerprogramma heeft een Windows-uitvoering waardoor bij de NIO de invoer van gegevens en de weergave van uitkomsten gemakkelijker verloopt.

  • Er is informatie over de testprestaties van allochtonen waardoor met het effect van testbias bij deze verbale test rekening kan worden gehouden.

to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests