NIO Handleiding en Verantwoording NIO Handleiding en Verantwoording De NIO en de Givo De NIO en de Givo COTAN-beoordeling COTAN-beoordeling Voorbeelden van Formulieren Voorbeelden van Formulieren
NIO: de stand van zaken NIO: de stand van zaken Handleiding NIO computerprogramma Handleiding NIO computerprogramma De NIO en schoolkeuze De NIO en schoolkeuze


De NIO en schoolkeuze


De samenhang tussen de scores op de NIO en het advies voor de beste schoolkeuze is een onderwerp dat voor velen van belang kan zijn. Daarom is een uitgebreide weergave van hoofdstuk 5 uit de "Handleiding en Verantwoording" als word-document beschikbaar gemaakt.
Dit hoofdstuk beschrijft de samenhang tussen de NIO-scores en leerjaar, onderwijsniveau, sekse en milieu.

Om het document "NIO en schoolkeuze" te openen, klik hier.


Op deze website staat ook een samenvatting van de gehele "Handleiding en Verantwoording".
Om dit document te openen, klik hier.


homepage T&T homepage SON-tests