NIO Handleiding en Verantwoording NIO Handleiding en Verantwoording De NIO en de Givo De NIO en de Givo COTAN-beoordeling COTAN-beoordeling Voorbeelden van Formulieren Voorbeelden van Formulieren
NIO: de stand van zaken NIO: de stand van zaken Handleiding NIO computerprogramma Handleiding NIO computerprogramma De NIO en schoolkeuze De NIO en schoolkeuze


De NIO wordt uitgegeven door Boom testuitgevers te Amsterdam.
De test in november 2004 verschenen.
Een uitgebreide samenvatting van de Handleiding en Verantwoording van de NIO is als Word-document beschikbaar. Klik hier om het document te openen.

NIO: de stand van zaken

Peter Tellegen

26 oktober 2004


De Handleiding en Verantwoording

Aanstaande maandag, 1 november, komt de Handleiding en Verantwoording van de NIO (Van Dijk & Tellegen, 2004) van de drukker. Daarmee is de test vrijwel compleet. De afgelopen maand is al testmateriaal geleverd aan klanten die graag in oktober met de afname van de test wilden beginnen. Begin oktober kwam ook de eerste versie gereed van het computerprogramma dat nodig is om de testscores te normeren en te presenteren. Voorbeelden van het antwoordformulier en van het scoreformulier zijn elders op de site van Tests & Test-research te vinden.

Het computerprogramma

Met de eerste versie 0.1 van het computerprogramma is het mogelijk de resultaten uit te werken nadat handmatig met een kunststof mal per subtest de ruwe score is bepaald. Deze mal wordt standaard bij de testset geleverd. Het scoren met de mal gaat bijzonder gemakkelijk omdat de mal dubbelgevouwen is en om het antwoordformulier wordt gelegd waardoor de mal automatisch in de goede positie komt te liggen. Nadat de voorzijde van het formulier gescoord is, wordt de mal met het formulier erin omgedraaid en kan men gelijk verder gaan. Omdat de mal niet doorloopt tot de bovenzijde van het formulier kan men de scores direct op het formulier noteren.

Het programma kan nu nog alleen gegevens verwerken die handmatig worden ingevoerd. Bij versie 0.2 zal het mogelijk zijn gegevens te verwerken die zijn ingelezen met een optisch leesapparaat. Het was de bedoeling om deze versie 0.2 per 15 oktober uit te brengen. Dat is echter niet gelukt en de verwachting is dat het in de loop van november zal verschijnen. Voor degenen die erop gerekend hadden de uitkomsten van de optisch ingelezen formulieren in de eerste weken van november op de scholen te kunnen bespreken, is het alternatief dat men dat deel van de resultaten handmatig invoert en dat men de testresultaten die men vanaf de tweede helft van november wil rapporteren optisch inleest. Bij versie 0.2 worden de benodigde definitie-files geleverd die nodig zijn om optisch te kunnen lezen. Hierdoor hoeft geen voorbereidend werk te worden verricht.

Inleesapparaten

Het inlezen van het antwoordformulier gebeurt met 'traditionele' leesapparaten zoals die de afgelopen twintig jaar voor tests veel zijn gebruikt. Hierbij gaat het formulier onder een leeskop door en regel voor regel wordt gelezen waar de streepjes staan. Deze apparaten zijn er in een uitvoering waarbij dubbelzijdig wordt gelezen of in een enkelzijdige uitvoering waarbij de voorkant en de achterkant van het formulier apart worden ingelezen. Het NIO-programma en de bijbehorende definitie-files zijn voor beide typen geschikt. Daarnaast wordt nog een onderscheid gemaakt tussen inlezen via het LTP-programma en het zelfstandig inlezen buiten het LTP-programma om. Het NIO-programma wordt eerst geschikt gemaakt voor de LTP-variant en vervolgens ook voor de zelfstandige variant.

Scan-apparaten

Sinds een aantal jaren worden scan-apparaten uitgebracht die formulieren in hun geheel kunnen lezen en waarvoor men ook zelf formulieren kan maken. Deze methode biedt grote voordelen en zal ongetwijfeld op den duur de traditionele lezers vervangen. De apparaten zijn echter nog niet zodanig dat het NIO-antwoordformulier daarmee nauwkeurig gelezen kan worden. Een aanpassing van het huidige antwoordformulier zou dusdanige veranderingen met zich meebrengen dat de normering zijn geldigheid zou verliezen. Tot er een nieuw normeringsonderzoek wordt uitgevoerd, of tot de mogelijkheden van de nieuwe scanners zijn vergroot, zal men dus voor de NIO de traditionele leesapparaten moeten gebruiken.

Vernieuwing bij het NIO-inleessysteem

Het is gebruikelijk dat men bij het inlezen van formulieren gewaarschuwd wordt voor 'onmogelijke' scores, bijvoorbeeld twee antwoorden die aangestreept zijn, terwijl maar een is toegestaan. Dit biedt degeen die de formulieren leest, de mogelijkheid om na te gaan of bijvoorbeeld een streepje niet goed was uitgegomd. Hij of zij kan dit vervolgens verbeteren op het formulier en het formulier opnieuw inlezen.

Bij de NIO gaat dit anders. Eerst worden alle formulieren ingelezen en in een computerbestand gezet. In de volgende fase wordt op dit bestand een uitgebreide controle uitgevoerd. Hierbij kan men fouten signaleren en ontbrekende waarden voor belangrijke variabelen opsporen. De fouten en de ontbrekende waarden kunnen direct vanaf het computerscherm in het bestand worden verbeterd. De formulieren hoeven dus niet opnieuw te worden gelezen. Correcte en gecorrigeerde formulieren worden daarna genormeerd, eventueel geprint, en in het NIO-bestand gezet.

Optische leesservice van de uitgever

Boom test uitgevers zal de gebruikers van de NIO de mogelijkheid gaan bieden de antwoordformulieren optisch voor hen te lezen. Men ontvangt daarna een bestand met de ingelezen gegevens. Voor zover correcties noodzakelijk zijn, dient men deze zelf uit te voeren. Hierbij blijft de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gegevens berusten bij degeen die het onderzoek heeft uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling dat men de gegevens en de formulieren binnen een week terug heeft. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij Boom test uitgevers (info@boomtestuitgevers.nl) of telefonisch onder nummer 020 – 5200132.

Het NIO-bestand

In het algemeen zal men ervoor kiezen de uitkomsten van de leerlingen op te slaan in een NIO-bestand. Hierin kunnen zowel gegevens staan die optisch zijn ingelezen, als ook handmatig ingevoerde gegevens. Het enige verschil is dat bij de optisch ingelezen formulieren ook de item-scores worden bewaard. Vanuit het NIO-bestand zijn er tal van mogelijkheden om gegevens te sorteren, te printen, te verbeteren en om groepsoverzichten te maken. Het geselecteerde NIO-bestand kan ook rechtstreeks, zonder dat men data-definities hoeft op te geven, omgezet worden naar een Excel-bestand.

De volgende fase bij het uitbrengen van het programma

In de loop van november verschijnt versie 0.2 waarmee gegevens ook optisch kunnen worden gelezen en verwerkt. De 0-versies van het programma kan men via de website van de uitgever installeren indien men van Boom test uitgevers de persoonlijke toegangscode heeft ontvangen (zie: www.boomtestuitgevers.nl). Voor het einde van het jaar wordt aan iedereen die de basisset, of het losse NIO-programma heeft besteld, de eerste officiële versie 1.0 op CD-rom toegestuurd.

Beveiliging

Vanaf versie 1.0 is het NIO-programma beveiligd en werkt het alleen als de CD-rom in de drive zit. Het NIO-programma is gemaakt als zelfstandig programma. Er is geen netwerkversie ontwikkeld. Vanaf januari 2005 zijn de 0-versies van het programma niet meer bruikbaar.

Updates

Nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen in het programma. Deze aanpassingen kunnen gratis via updates op de website van Tests & Test-research worden gedownload. Met de Nieuwsbrief van Tests & Test-research kunt u hiervan op de hoogte blijven. Indien u de Nieuwsbrief nog niet ontvangt, dan kunt u zich hiervoor aanmelden op de website.


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests