SON-R Overzicht SON-R Overzicht SON-R 2.5-7 SON-R 2.5-7 SON-R 6-40 SON-R 6-40 Computerprogramma SON-test Computerprogramma SON-test


Installatie Computerprogramma SON-test versie 5.2

Belangrijke update voor gebruikers van versie 1.3 tot en met versie 5.1

Versie 5.2 vervangt alle voorgaande versies van de computerprogramma's van de SON. Dit betreft zowel de versies 1.3; 2.1; 3.1 en 4.1, als ook versie 5.1. Vanaf september 2011 worden deze versies niet meer ondersteund.

De cd-rom met het computerprogramma is ook apart bij Hogrefe te bestellen.


Om het programma te installeren, dient u de volgende stappen uit te voeren:

  • Verwijder de vorige versie van het programma indien deze op de computer aanwezig is;
  • Voer de installatie uit.

Vanaf versie 5.1 is de correctie voor het Flynn-effect voor alle SON-tests 1 IQ-punt per vijf jaar. Hiervoor was dit 1 IQ-punt per drie jaar. In Hoofdstuk 10 van de Verantwoording van de SON-R 6-40 wordt deze wijziging gemotiveerd.
Vanwege deze wijziging, en vanwege de hieronder genoemde punten, is het voor alle gebruikers van het computerprogramma belangrijk om de nieuwe versie te gebruiken.

Bij versie 5.2 kunnen de scoreformulieren bewaard worden als pdf-file en/of qrp-file.

Een fout die bij versie 3.1 en 4.1 in sommige situaties optrad bij de berekening van de referentieleeftijd van de performale schaal is hersteld.

Bij deze versie 5.2 zijn veel aanpassingen doorgevoerd. Laat ons s.v.p. weten indien u kinderziektes tegenkomt (graag met een copie van het scoreformulier).

Voor een toelichting op het gebruik van het programma kunt u paragraaf 12.3 van de Verantwoording van de SON-R 6-40 raadplegen.


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests