Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie Bedenkelijke theorie Racistisch onderwijs? Racistisch onderwijs? Inge Versteegt Onschendbaarheid docenten
Reactie Koops & reactie Versteegt Reactie Koops & reactie Versteegt De Volkskrant Debat over racisme Brief Tellegen Misleidend onderwijs
Standpunt College van Bestuur Universiteit Utrecht College van Bestuur UU Rushton & Kalma aan het woord Rushton & Kalma Ras is biologisch nonsens concept Ras is biologisch nonsens concept
Zwakzinnig Afrika Zwakzinnig Afrika Domme neger is taboe Domme neger is taboe Onderzoek UU afgerond Onderzoek UU afgerond
Brief dr. A. Kalma Brief dr. A. Kalma Ras en IQ Ras en IQ Ras, rede en racisme Ras, rede en racisme

In 2003 is door de studente Inge Versteegt een klacht ingediend over de wijze waarop een docent van de Universiteit Utrecht de theorie van Rushton, aangaande verschillen in intelligentie tussen rassen, in het onderwijs heeft behandeld.
Het artikel uit de Volkskrant van 15 oktober geeft een overzicht van de gang van zaken.

NRC Handelsblad, 17 januari 2007
bijlage Wetenschap/Onderwijs

Zwakzinnig Afrika

Wim Köhler

Psychologiestudenten aan de Universiteit Utrecht leren dat de helft van de Afrikanen zwakzinnig is. Dat melden althans affiches op de prikborden in het psychologisch instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
De affiches verwijzen naar www.testresearch.nl, de website van de Groningse lQ-deskundige en testpsycholoog dr. PeterTellegen. Daar staat het verslag van de lange strijd van de Utrechtse psychologiestudente lnge Versteegt. Zij diende in 2002 een klacht in tegen de "kritiekloze manier" waarop psychologiedocent dr. Akko Kalma de theorieën van de Canadese psycholoog prof.dr. Philippe Rushton doceerde. Rushton leert dat het gemiddelde IQ van blanken 100 is, van Aziaten 106 en Afrikanen 70.
De facultaire klachtencommissie wees de klacht af. Het is de academische vrijheid waar Kalma gebruik van maakte. Kalma is met pensioen en op reis.
Versteegt wendde zich vervolgens tot de decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen prof.dr. Willem Koops, tot het Bureau Racisme Bestrijding, tot IQ-specialist Peter Tellegen, tot de Onderwijsinspectie en tot de Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht.
Koops schreef in oktober een reactie die begon met: "Met grote tegenzin heb ik kennis genomen van een kopie van een brief van mevr Versteegt..." En eindigde met: "Ik sta paraat, met archieven en al en zal proberen te voorkomen dat mevr Versteegt de Utrechtse Universiteit, in het bijzonder het psychologieonderwijs binnen mijn faculteit, ongeremd bekladt, alsmede een docent, onderwijsdirecteur en decaan, daartoe in de gelegenheid gesteld door de kennelijk gretige media."
Tussendoor beschrijft Koops hoe hij Versteegt voorstelde een extern deskundige een definitief oordeel te laten vellen. Hoe de studente daarmee vooraf akkoord ging, maar het oordeel verwierp toen het bekend werd.
De deskundige was de Groningse éminence grise in de psychologie prof.dr. W.K.B. Hofstee. Die vond dat Kalma zich "nergens door hoefde te laten weerhouden".
Peter Tellegen is het daar niet mee eens en steunt Versteegt: "Met de stelling van Rushton dat het gemiddelde IQ van de Afrikanen 70 is, wordt dus in feite beweert dat zo'n 50% van de zwarte bevolking van Afrika zwakzinnig is. Als Rushton gelijk zou hebben (...) is dit een enorm probleem dat alle aandacht verdient."


Deze posters zijn in de maand december 2003 opgehangen bij de faculteit sociale wetenschappen (PPSW) in Groningen om duidelijk te maken wat uitspraken over een gemiddeld IQ van 70 eigenlijk betekenen.
Klik op de afbeelding voor een grotere versieMeer informatie is te vinden op de dicussiepagina van het LBR (Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie)
En op de website van de Utrechtse Universiteitskrant (zoek in ‘Archief’ naar Rushton).


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests