Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie Bedenkelijke theorie Racistisch onderwijs? Racistisch onderwijs? Inge Versteegt Onschendbaarheid docenten
Reactie Koops & reactie Versteegt Reactie Koops & reactie Versteegt De Volkskrant Debat over racisme Brief Tellegen Misleidend onderwijs
Standpunt College van Bestuur Universiteit Utrecht College van Bestuur UU Rushton & Kalma aan het woord Rushton & Kalma Ras is biologisch nonsens concept Ras is biologisch nonsens concept
Zwakzinnig Afrika Zwakzinnig Afrika Domme neger is taboe Domme neger is taboe Onderzoek UU afgerond Onderzoek UU afgerond
Brief dr. A. Kalma Brief dr. A. Kalma Ras en IQ Ras en IQ Ras, rede en racisme Ras, rede en racisme

In 2003 is door de studente Inge Versteegt een klacht ingediend over de wijze waarop een docent van de Universiteit Utrecht de theorie van Rushton, aangaande verschillen in intelligentie tussen rassen, in het onderwijs heeft behandeld.
Het artikel uit de Volkskrant van 15 oktober geeft een overzicht van de gang van zaken.

Uitspraken van Rushton en Kalma
over de relatie tussen ras en intelligentie

december 2003

samenstelling P.J. Tellegen

J. Philippe Rushton is hoogleraar psychologie aan de uiversiteit van Western Ontario in Canada. De sociaal-psycholoog dr. Akko Kalma was tot zijn vertrek in 2003 als docent verbonden aan de Universiteit van Utrecht.

De citaten van Rushton zijn ontleend aan hoofdstuk 4, Intelligence and Brain Size, van de speciale verkorte uitgave van zijn boek Race, Evolution, and Behavior (1999, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey).

De citaten van Kalma zijn afkomstig uit de e-mail correspondentie die hij met de studente Inge Versteegt heeft gevoerd (eind 2002, begin 2003). Dit naar aanleiding van haar kritiek op de wijze waarop rassenverschillen in zijn college aan de orde waren gesteld.

Kalma “Rushton (1997) describes many differences between the three human races, all of which seem to indicate that blacks are slightly more r-selected, orientals slightly more K-selected, and whites in between. Thus, worldwide, on average blacks have lesser brain volume and cortical neurons, and lower intelligence compared to orientals, and whites are in between. Similarly, blacks have faster maturation rates, an earlier start of reproduction, and a shorter lifespan, and their personality type is more active, agressive, dominant, impulsive and sociable. Their marital stability and other types of social organisation are lower. Rushton argues that these differences relate to the expected average stability of the ecologies these people lived in. However, this view is hotly debated.” [in literatuur bij college]
Rushton “IQ tests are made to have an average of 100. The ‘normal’ range goes from ‘dull’ (IQ around 85) to ‘bright’ (IQ around 115). IQs of 70 suggest handicap, while IQs of 130 and above predict giftedness. The average Oriental IQ is about 106, the White IQ about 100, and the Black IQ about 85. This pattern is found around the world, with Blacks in Africa having a lower IQ than Blacks in America.”
Kalma “Gemiddeld loopt de intelligentie op van Afrikaans (70) via Europees (100) naar Aziatisch (106). Uiteraard zit er fluctuatie in de cijfers over de onderzoeken, maar het patroon is steeds hetzelfde.”
Rushton “The 1994 best seller The Bell Curve shows how IQ predicts success in education, jobs and training. IQ predicts child abuse, crime and delinquency, health, accident proneness, having a child out of wedlock, getting a divorce before five years of marriage, and even smoking during pregnancy. Groups with higher IQs also have more gifted people. While Orientals developed complex societies in Asia, and Whites produced complex civilizations in Europe, Black Africans did not.”
Kalma “Mijn standpunt is dus dat het wel een beetje begrijpelijk is dat bepaalde wetenschappelijke gegevens tot schrikreacties leiden, maar dat ze in feite los staan van wat je er maatschappelijk mee doet. Hooguit worden ze gebruikt als extra stok voor de hond die toch al werd geslagen. Dezelfde gegevens kunnen zowel positief als negatief worden gebruikt. Ontkennen o.g.v. een soort politieke correctheid is struisvogelpolitiek. Voor mij persoonlijk geldt bovendien dat iemand met een iets lagere intelligentie niets minder is dan iemand met een iets hogere intelligentie. Zou toch wat worden met al die intelligentieverschillen tussen studenten. Andere factoren, zoals sociaal gedrag wegen in het algemeen zwaarder, en ik heb niet de indruk dat sociaal gedrag correleert met intelligentie. Het zal me dus worst wezen dat Aziaten gemiddeld iets intelligenter zijn dan Europeanen, of Afrikanen iets minder (daar wringt de schoen?). Het wordt pas een probleem als je iedereen over een kam scheert.”
Rushton “The Black-White difference in IQ appears as early as three years of age. If the races are matched for education and income, the gap only goes down by 4 IQ points. So, Black-White differences are not due only to social class. It is less well known that Orientals have a higher IQ than Whites.”
Kalma “Daarbij is het onhandig wetenschappelijk onderzoek te ontkennen. Zo ontkende men in Nederland in de 70-er en 80-er jaren massaal dat intelligentie een belangrijke erfelijke basis heeft. Men verwachtte een groot effect van taalachterstandsprogramma’s. Deze hebben ondertussen niets opgeleverd en zijn dus gestopt. Natuurlijk heeft de omgeving invloed, maar inspanning die de belangrijkste factor negeert is zeker weggegooide energie.”
Rushton The Bell Curve highlighted British psychologist Richard Lynn’s 20 year survey of the global pattern of IQ scores. He found orientals in the Pacific Rim to have IQs in the 101 to 111 range, Whites in Europe to have IQs of about 100, and Blacks in Africa to have IQs around 70.”
Kalma “Uit onderzoek blijkt dat er een aantal gemiddelde verschillen is tussen de drie menselijke rassen. Punt 1 is: die verschillen zijn relatief, ze zeggen weinig over een individu. Ondanks dat mannen gemiddeld langer zijn dan vrouwen zijn veel mannen kleiner dan veel vrouwen.”
Rushton “The IQ of 70 for Blacks living in Africa is the lowest ever recorded. Some found the low African IQ using Raven's Progressive Matrices. It measures reasoning, not culturally specific information. Using this test, Kenneth Owen found a Black African IQ of 70 for 13-year-olds in the South African school system.”
Kalma “Rushton praat over de plaats op een r-K dimensie waarop de drie populaties licht verschillen, en haalt de evidentie daarvoor uit een grote diversiteit aan onderzoek. Wat mij betreft is er gemiddeld niets mis met dat onderzoek, en ook niet met de conclusie.”
Rushton “Interestingly, the Mixed-Race students in South Africa had an IQ of 85 – the same as Blacks in the United States, Britain, and the Caribbean. Genetic methods (like those used in paternity tests) show that Mixed-Race Blacks have about 25% White ancestry. Their IQs fall half way between pure Blacks (70) and pure Whites (100).”
Kalma “Een laatste opmerking: Rushton heeft voornamelijk gepubliceerde onderzoeksresultaten op een rij gezet, in een kader gepast. Niet het onderzoek waarop hij zich baseerde is aangevallen, maar het meeromvattende kader waarin hij dat paste. En dat gebeurde vooral door maatschappelijk geëngageerden, van studenten tot politici. Geschreeuw en tomaten op lezingen en een politieonderzoek naar criminele activiteiten waren de voornaamste tegenargumenten. Als ik de tegenargumentatie dus wat obligaat afdoe met ‘hotly debated’, ligt dat aan mijn tegenzin om dat soort dingen in het boek op te nemen. Ook diverse wetenschappers waren tegen, maar hadden ook geen sterke argumenten. Wetenschappelijke waardering is er duidelijk, zoals mag blijken uit het feit dat het Charles Darwin Research Institute in Port Huron, (MI) Rushton’s boek Race, evolution, and behavior (1997) in een sterk verkorte samenvatting heeft uitgegeven in een klein boekje met dezelfde titel (2000)."

In de volgende twee artikelen wordt een kritisch beeld gegeven van de politiek-wetenschappelijke achtergrond van de theorieën van Rushton:

Mehler, M. (1989). "Foundation for Fascism: the New Eugenics Movement in the United States", Patterns of Prejudice, 23, 17-25.

Winston, A. S. (1996). The Context of Correctness: A Comment on Rushton, Journal of Social Distress and the Homeless, Vol. 5, No. 2, 231-250.

Meer informatie is te vinden op de dicussiepagina van het LBR (Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie)
En op de website van de Utrechtse Universiteitskrant (zoek in ‘Archief’ naar Rushton).


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests