Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie Bedenkelijke theorie Racistisch onderwijs? Racistisch onderwijs? Inge Versteegt Onschendbaarheid docenten
Reactie Koops & reactie Versteegt Reactie Koops & reactie Versteegt De Volkskrant Debat over racisme Brief Tellegen Misleidend onderwijs
Standpunt College van Bestuur Universiteit Utrecht College van Bestuur UU Rushton & Kalma aan het woord Rushton & Kalma Ras is biologisch nonsens concept Ras is biologisch nonsens concept
Zwakzinnig Afrika Zwakzinnig Afrika Domme neger is taboe Domme neger is taboe Onderzoek UU afgerond Onderzoek UU afgerond
Brief dr. A. Kalma Brief dr. A. Kalma Ras en IQ Ras en IQ Ras, rede en racisme Ras, rede en racisme

In 2003 is door de studente Inge Versteegt een klacht ingediend over de wijze waarop een docent van de Universiteit Utrecht de theorie van Rushton, aangaande verschillen in intelligentie tussen rassen, in het onderwijs heeft behandeld.

De Volkskrant van 15-10-2003
Pagina 2 Binnenland

Debat over racisme in leerstof woedt voort

Van onze verslaggeefster Janny Groen

AMSTERDAM

De docent evolutionaire psychologie aan de Utrechtse universiteit die racistische leerstof zou hebben verspreid, is er al lang vertrokken. Zijn omstreden colleges over de inferioriteit van het zwarte ras zijn beëindigd. Maar de rel daarover, die begin dit jaar losbarstte op de universiteit, woedt er nog in alle hevigheid.

'Uitspraak college van bestuur gevraagd over racistisch onderwijs', kopt universiteitsblad U-blad deze week.

Vierdejaars studente interculturele psychologie Inge Versteegt is woedend over de wijze waarop haar klacht over de racistische lesstof is afgehandeld. Volgens haar heeft docent Akko Kalma de humane-rassentheorie van J. Philippe Rushton behandeld als stevig empirisch onderbouwde stof, terwijl hij gefundeerde wetenschappelijke kritiek afdeed als politiekcorrect gesputter van de linkse kerk. De universiteit werkt zo mee aan verspreiding van racistische ideeën, vindt Versteegt.

In zijn colleges verdedigde Kalma Rushtons theorie, die de verschillen in intelligentie (Aziaten zijn het slimst, dan de blanken, gevolgd door de zwarten) evolutionair-genetisch verklaart. Hij besteedde daarbij geen aandacht aan maatschappelijke factoren. Ook Rushtons banden met extreem-rechtse groeperingen kwamen in de lessen niet aan de orde.

Versteegt voerde een intensieve e-mailcorrespondentie met Kalma. Kritiek op Rushton deed hij af als voornamelijk afkomstig van 'maatschappelijk geëngageerden, van studenten tot politici'.

Wetenschappelijke waardering is er wel degelijk voor Rushton, schrijft Kalma. Hij verwijst naar het Charles Darwin Research Institute, dat Rushtons boek Race, evolution and behaviour in een sterk verkorte samenvatting heeft uitgegeven. Dat instituut is echter door Rusthon zelf opgericht, in 1989, om, zo meldt Rushton op zijn website 'academische vrijheid te garanderen voor het onderzoek naar rassenverschillen'.

Versteegts klacht over de handelwijze van Kalma werd door een faculteitscommissie ongegrond verklaard. Maar ze kreeg decaan Willem Koops zover dat hij toestemde in een procedure om externe deskundigden te raadplegen. Samen zouden ze dan een protocol kunnen opstellen, waaraan in de toekomst getoetst kan worden of een docent op correcte wijze een omstreden theorie heeft behandeld.

Dat gezamenlijk onderschreven protocol komt er niet. Decaan Koops wijst het oordeel van de door Versteegt ingeroepen deskundige, het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR), als 'onwetenschappelijk' en 'niet competent' van de hand. In een schriftelijke reactie, ondertekend door beleidsmedewerker Gré Grubben, noemt het LBR de klachtenprocedure ontoereikend.

Het LBR wijst erop dat Rushton onderzoeksresultaten gebruikte van intelligentietests bij zwarte Zuid-Afrikaanse scholieren ten tijde van de apartheid. 'Eenieder weet welke grote verschillen er toen in het Zuid-Afrikaanse onderwijs waren. Zijn gebruikte data komen uit verdachte hoek', aldus het LBR.

Decaan Koops beschouwt de inschakeling van het LBR als 'een particuliere bezigheid' van Versteegt. Hij zegt dat de studente en hij waren overeengekomen zich neer te leggen bij het oordeel van externe deskundige professor W. K. B. Hofstee van de Universiteit van Groningen, expert in de persoonlijkheidspsychologie.

Deze vindt Rushtons theorieën wetenschappelijk aanvaardbaar en oordeelt dat geen specifieke kritische houding vereist is.

Over zijn eigen motieven de theorieën van Rusthon niet te behandelen schrijft Hofstee: 'Ik sluit niet uit dat ik me bij mijn keuzes ten onrechte heb laten beïnvloeden door de internationale hetze die daartegen is gevoerd.'

Versteegt weigert het convenant te tekenen dat decaan Koops op basis van het antwoord van Hofstee had opgesteld. Haar vraag of een omstreden theorie in het universitair onderwijs mag worden behandeld zoals Kalma heeft gedaan, is nog steeds niet afdoende beantwoord, meent zij. De klacht ligt nu bij het college van bestuur.

Meer informatie is te vinden op de dicussiepagina van het LBR (Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie)
En op de website van de Utrechtse Universiteitskrant (zoek in ‘Archief’ naar Rushton).


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests