NRC/Handelsblad, 1 april 2003

Twijfels over IQ-test

Door onze redactie wetenschap

De meest gebruikte intelligentietest voor kinderen en pubers, de WISC-III, is voorlopig niet meer in de handel. Volgens de uitgeverij van de test, het Dienstencentrum van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), bestaan er twijfels over de kwaliteit van het IQ-getal dat de test oplevert.
De verkoop is gestaakt omdat een onafhankelijke NIP-commissie die tests kwalitatief beoordeelt (COTAN) in een voorlopig oordeel de WISC-III op vier van de zeven beoordelingspunten een onvoldoende gaf.

De WISC-III was sinds vorig jaar juni op de markt, als opvolger van de sterk verouderde WISC-R die in 1986 uitkwam. Volgens uitgever Jaap Mulder zijn er in een half jaar tijd circa 1.800 van verkocht. Mulder: "Dat is veel, zeer veel."

Tot het definitieve COTAN-oordeel er is, trekt de uitgeverij de geleverde tests niet terug. Ook adviseert de uitgever niet over het gebruik van de test.
Mulder: "Ik kan nog niet precies zeggen wat er niet goed aan is. We gaan hem niet terugtrekken, terwijl over een maand misschien blijkt dat het allemaal wel meevalt."
De Nederlandse bewerkers van de WISC-III kunnen tot 5 april reageren op het voorlopige oordeel van de COTAN, zegt de uitgever van de test, Jaap Mulder.

De COTAN oordeelde negatief over vier onderdelen: de betrouwbaarheid, de normering en twee zogeheten validiteitskenmerken van de WISC-III.
Mulder: "Hopelijk weten we eind april hoe en op welke onderdelen de test verbeterd moet worden. Dan zal ik de gebruikers informeren."

Werkpaard voor de psycholoog

De WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) is al decennialang het werkpaard voor psychologen die de intelligentie van kinderen meten. De test wordt jaarlijks duizenden keren bij kinderen van 6 tot 17 jaar afgenomen. Steeds vaker wordt een IQ-test gebruikt om te bepalen naar welk type bijzonder onderwijs een kind mag en of er iemand van bepaalde subsidieregelingen gebruik kan maken.

Sinds de WISC-III vorig jaar juni op de markt verscheen, hebben verschillende testpsychologen hun kritiek gespuid. De psycholoog dr. Peter Tellegen van de Rijksuniversiteit Groningen berekende bijvoorbeeld dat de IQ-scores van 13- tot 17-jarigen ongeveer 3 punten te laag uitvallen, doordat er te veel havo- en vwo-scholieren meededen aan het proeftesten waarmee de test werd genormeerd. De opstellers van de WISC-test zeiden in antwoord op deze kritiek steeds dat zij eerst het oordeel van de COTAN wilden afwachten.


to top to top to top to top

Terug naar Archief index. homepage T&T homepage SON-tests